Projelerimiz Değerler Şehri Kastamonu Projesi

Değerler Şehri Kastamonu Projesi

 

projeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJENİN ÖZETİ:

Proje Ekibi tarafından belirlenen 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında işlenecek değerlere ait konular il ve ilçelere duyurularak ilçe milli eğitim müdürlüklerinin denetim ve gözetiminde AR-GE birimi sorumluluğunda tüm okullarda çalışmalar yürütülecektir. Proje öğrencilerin milli ve manevi değerlerimizi benimseyecekleri, değerlerimizi yaşamlarının her alanında uygulayabilmelerine yönelik sınıf içi ve dışı tüm çalışmaları kapsamaktadır.

 

PROJENİN AMACI:

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hedef kitlemiz olan öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte;

 • Öğrencilere; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına demokratik ilkelere, insan haklarına, çocuk haklarına ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak
 • Evrensel kültür değerlerini tanıyan, bu değerleri benimseyen ve saygı duyan, bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış; kendine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, plânlı çalışma alışkanlığına ve eleştirel bakış açısına sahip, estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler yetiştirilmesini sağlamak
 • Milli, manevi ve kültürel değerlerini tanıyan, bu değerleri benimseyen ve saygı duyan; kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, bireysel ve toplumsal sorunları tanıyan ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığına sahip, üretken bireyler yetiştirilmesini sağlamak,
 • Öğrencilerin kişisel, toplumsal tüm kaynakları ve zamanlarını etkin, yerinde ve verimli kullanan, okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesine katkıda bulunan, bilimsel süreçlere ve ahlakî değerlere uygun olarak karar veren, temel insanî değer ve erdemlerle donatılmış ve bu değerlere karşı duyarlı olan ve bunları davranışa dönüştüren, edindiği değerleri gelecek nesillere aktaran bireyler olmalarını sağlamak
 • Okullarda akademik başarı kadar önemli olan değerler eğitimi uygulama bilincinin tüm eğitim çalışanlarında ve ailelerde oluşturulmasını sağlamak.

 

PROJENİN UYGULANACAĞI KURUMLAR:

Tüm Resmi Ve Özel Okul Öncesi Kurumları, İlkokul Eğitim Kurumları Ortaokul Eğitim Kurumları, Lise Eğitim Kurumları

 

PROJE SÜRECİ:

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı

 

DEĞERLER ŞEHRİ KASTAMONU PROJESİ

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYGULAMA TEMALARI

 

EKİM-KASIM

 • Sevgi
 • Saygı
 • Hoşgörü
 • Hilm

ARALIK –OCAK

 • Adalet
 • Sadakat-Vefa
 • Şefkat- Merhamet
 • Bağışlayıcılık
 • Barış

ŞUBAT-MART

 • Güven
 • Doğruluk-Dürüstlük
 • Haya-İffet
 • Cesaret-Girişimcilik
 • Alçakgönüllülük

NİSAN-MAYIS

 • Sorumluluk
 • Yardımseverlik
 • Temizlik
 • Disiplin

 

 

 

Bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Projelerle İlgili Bilgi ve Belgelere Ulaşmak İçin

http://egitimprojeleri37.meb.k12.tr/    linkine tıklayınız..

 

 

 Yayın:24.09.2012 - Güncelleme:14.01.2013 - 16:32 - Görüntülenme:14935