Projelerimiz Yarın Sizdeyiz

Yarın Sizdeyiz

projeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJENİN ÖZETİ:

Okullarımızda eğitim gören öğrencilerin başarıları/başarısızlıkları örnek ya da olumsuz davranışları, velilerin okula ilgileri dikkate alınarak ailelerin çalışma koşullarına göre, belirlenen tarihlerde ev ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Ziyarete giden görevlilerce uygulamaya konulan diğer projelerde gündeme getirilerek gerekli görüşmeler yapılacak, ziyaret değerlendirme formu doldurulup proje sorumlularına teslim edilecektir. Formlar incelenip değerlendirilerek gerekli önlemler alınacaktır. Okullarda veli günleri tertip edilecek ve okul-aile birliklerinin de destekleriyle veliler konuk edilecek ve iletişimin ikinci aşaması gerçekleştirilmiş olacaktır.

PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ:

Okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve uygulamaya konulan ‘’Değerler Eğitimi, Okullar Hayat Olsun, Kastamonu’yla Okumak ve Başarıya Bir Adım ‘’ projelerini öğrenci ve veliler üzerinden evlere sokaklara transfer ederek eğitim-öğretimdeki kalite artışına katkı sağlamak.

  • Kastamonu merkez ve ilçelerinde bulunan resmi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görevli yöneticiler, öğretmenler ve proje paydaşı kurum ve kuruluşlarının proje temsilcileri tarafından eğitim öğretim yılında en az bir kez okulda/sınıfta bulunan velileri ziyaret etmek.
  • Proje kapsamında Okul Gelişim Yönetimi Ekibi tarafından velilerle etkili iletişim, iş birliği ve koordinasyon sağlamak.
  • Okul veli ilişkilerini geliştirerek başarıyı olumsuz etkileyecek faktörleri yerinde tespit ederek gerekli önlemleri almak.
  • Yaşam koşulları nedeni ile okula gelemeyen aileleri, evinde ziyaret ederek onları bilgilendirmek.
  • “Değerler Eğitimi, Okullar Hayat Olsun, Kastamonu’yla Okumak ve Başarıya Bir Adım” projelerine daha fazla velinin desteğini sağlamak.
  • Sivil toplum kuruluşlarını ve diğer kurumları eğitim sürecine dâhil etmek

 

PROJENİN UYGULANACAĞI YER:

Her tür ve derecedeki resmi okullar

PROJENİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ:

2012–2013 eğitim öğretim yılı

PROJE ÇIKTILARI:

HAZİRAN 2013 yılında görülecektir.

- Veli ve öğrenci memnuniyeti

- Velilerin okul ziyaretlerindeki artışı

- Okul-aile birlikleri ve kurumlar arasında yaşanacak iş birlikleri artışı

 

İZLEME – DEĞERLENDİRME:

Ziyaretlerle ilgili izleme değerlendirme çalışmaları OGYE toplantılarında değerlendirilecektir. İstatistikleri de içeren değerlendirme raporu İl-İlçe Milli Eğitim Müdürünün ve yöneticilerinin ziyaretlerinde, denetim ve rehberlik çalışmalarında sunulacak olan yerel projeler brifing dosyasına konulacaktır. Veli ziyaretleriyle ilgili brifingi rehber öğretmen verecektir.

PERFORMANS GÖSTERGESİ:

Ziyaret edilen veli sayısı/ okulu ziyaret eden veli sayısı

 

BEKLENEN SONUÇLAR:

- Okul-aile işbirliğinin gelişmesi,

-Veli ve öğrenci memnuniyetinin artması,

-Velilerin okula vereceği desteğin kısa ve orta vadede artması,

-Öğretmenlerin öğrencileri değerlendirirken öğrenci hakkında daha fazla bilgiye sahip olması,

-Veliler arası diyalogun da gelişerek toplumsal birlikteliğe katkı sağlaması,

-Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin öğrencilerin yaşam koşullarını görmesinin ardından kişiye ve duruma özel yaklaşımlar geliştirebilmesi

 

 

Bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Projelerle İlgili Bilgi ve Belgelere Ulaşmak İçin

http://egitimprojeleri37.meb.k12.tr/    linkine tıklayınız..

 Yayın:24.09.2012 - Güncelleme:14.01.2013 - 16:31 - Görüntülenme:6270