KASTAMONU İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mazeretleri Sebebi İle Farklı İllerde Sınava Girmek İsteyen Aday Öğretmenlere Yönelik Duyuru

17 Nisan 2014 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin hükümleri doğrultusunda 11 Ekim 2015 tarihinde “Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı” yapılacaktır. Sınav, Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilen kılavuzda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

“Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı”nın uygulanmasına yönelik olarak aday öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan açıklamaların yapılması lüzumu ortaya çıkmıştır.

Aday öğretmenlerin görevli bulundukları ilde sınava girmeleri esastır. Ancak sınava girmeye hak kazanan aday öğretmenlerden; sınav tarihinde muvazzaf askerlik görevi dahil her türlü aylıksız izin, analık izni, refakat izni ve hastalık izinleri (uzun süreli tedavi, tedavisi görevli bulunduğu ilde mümkün olmayan ya da farklı bir ilde görmüş olduğu tedavinin kesilmesi hasta sağlığını olumsuz etkileyecek olanlar) nedeniyle görev yerinde bulunamaması durumunda mazeretlerini belgelendirmeleri ve Genel Müdürlüğümüze 28/09/2015 tarihine kadar belgeleriyle birlikte başvurmalarının ardından başvuruların Genel Müdürlüğümüzce uygun bulunması halinde dilekçelerinde belirtmiş oldukları ilde sınava girebilecektir.

Genel Müdürlüğümüze dilekçe ile yapılacak başvurularda adayın adı soyadı, T.C. kimlik numarası, görevli bulunduğu ili, ilçesi, eğitim kurumu, mazereti, mazeretini gösterir resmi belge (Dilekçe eki şeklinde), sınava girmek istediği il ve varsa sınav esnasında özel tedbir gerektiren sağlık ya da engel durumu bilgileri yer alacak, dilekçe aday tarafından ıslak imza ile imzalanacaktır. Dilekçeler en geç 28/09/2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde posta yoluyla ya da elden teslim edilebilir. Posta yoluyla ulaştırılacak dilekçelerde yaşanacak gecikme ya da aksaklıklardan adayın kendisi sorumlu olup, bu tür sorunların yaşanmaması adına dilekçelerin mümkün olduğunca erken tarihte Genel Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. Ayrıca posta yoluyla dilekçelerini iletecek adayların aşağıda verilmiş olan Genel Müdürlüğümüz faks numaralarına dilekçe ve eklerinin bir örneğini iletmeleri,  işlemlerinin daha önce yürütülmesini sağlayacaktır. Bu durumdaki adayların ıslak imzalı dilekçeleri 28/09/2015 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaşmadığı takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İlgililerine duyurulur.

 

ÖYGM Faks Numaraları

(0312) 425 30 94

(0312) 419 62 74

Aktekke Mahallesi Yalçın Cad No12/1 Posta Kodu 37100 - Santral (366) 2903700 (366) 2903800 Özel Kalem (366) 2903702 (366) 2903703

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.